BLOG

Đầu tư hiệu quả nhất là đầu tư vào chính bản thân mình.
Đó là khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất.

Warrent Buffett